Åpne i nettleser   |   Meld deg av
Facebook Twitter Email
 

Nyhetsbrev nr. 2, april 2015

Aktuelle nyheter

Jernbaneforum 2015

Ofotbanealliansen deltok på Jernbaneforum 2015 i Oslo 17. mars. Jernbanedirektøren og samferdselsministeren deltok og under en felles spørsmålsrunde avslutningsvis uttalte ministeren om Ofotbanen at kapasitetsøkning på Ofotbanen er viktig, og at dette vil bli en del av det videre arbeidet med Felles Barents Transportplan.
Han sa også dette: «Fiskeeksport er viktig og Ofotbanen er et godt eksempel på at en har lykkes med fisketransport på bane. Fisken går med bil til Narvik og på bane videre til Oslo for eksport. Det er en kjempesuksess som en burde få til flere steder. Jeg kjørte banen i fjor, og det er så vakkert der at det burde være en turistbane. Banen er også viktig for malmtransporten. Det å øke kapasiteten er veldig viktig».

Vellykket samferdselspolitisk konferanse for Nordområdene
i Narvik 

Samferdselspolitisk konferanse i Narvik 9. og 10. mars samlet 100 deltakere og Ofotbanen var et av temaene. Statssekretær John - Ragnar Aarseth deltok og understreket behovet for dobbeltspor. Han kunne også opplyse at  samferdselsdepartementet er i dialog med finansdepartementet for å sikre at planlegging og kvalitetssikring av tallene for utbygging av dobbeltspor er gode nok til at det kan bli en del av NTP 2018-2027. LO-leder Gerd Kristiansen understreket at dobbeltspor på Ofotbanen sammen med Intercity utbyggingen var LOs hovedprioritet i kommende NTP.

Milepæl nådd i arbeidet med Nasjonal Transportplan for 2018-2027

Arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) nådde en milepæl 25. februar da transportetatene la fram sitt felles arbeide for strategi- og analysefasen. Ut fra dette dokumentet vil de få videre oppdrag fra regjeringen om hva som skal utredes i forslaget til NTP for 2018-2027 som etatene legger fram i slutten av 2015. Ofotbanen er en del av utenlandskorriodoren U 6, og det er i utredningen presisert at det på sikt er behov for dobbeltspor på Ofotbanen. 16. mars la hver av etatene fram sine perspektiver fram mot 2050, og også der er Ofotbanen nevnt på s. 31 i Jernbaneverkets liste over tiltak for å få gods på jernbane. Først understrekes behovet for godt vedlikehold. På investeringslisten står Ofotbanen som første punkt, og det framkommer: «På sikt bør det bygges dobbeltspor mellom Narvik og Kiruna. Denne utbyggingen vil finne sted trinnvis. Trafikverket og Jernbaneverket foreslo i 2014 at deler av investeringen kunne dekkes gjennom brukerbetaling».
Les denne utredningen og utredningene fra de andre etatene 

Ofotbanen sparer næringslivet for 200 millioner kroner

Næringslivet sparer 200 millioner kroner årlig på å frakte gods med Ofotbanen. Disse oppsiktsvekkende tallene fremgår i en rapport som ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 4. mars.
Les mer her

Banekorridoren for fremtiden

En ny rapport utarbeidet av SITMA  AS dokumenterer samfunnsnytten av Ofotbanen for norsk næringsliv.
Regulære godstog mellom Narvik og Oslo via Ofotbanen startet opp i 1993. Ofotbanen har i løpet av disse 22 årene blitt hovedkorridoren mellom Sør- og Nord-Norge for stykkgods. Den blir stadig viktigere for forbrukere og næringsliv i alle de tre nordligste fylkene. 
Les hele rapporten her 

Flertallsmerknad i statsbudsjettet er bekreftet

Det er viktig at planleggingen av dobbeltsporet blir prioritert nå slik at prosjektet har mulighet til å komme med når nasjonal transportplan skal rulleres. Tusen takk for god drahjelp fra gode hjelpere slik at denne flertallsmerknaden kom inn:     
"Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mener at det framtidige behovet for kapasitetsutvidelser på Ofotbanen, ut over det som ligger inne i NTP 2014–2023, må vurderes nærmere i samråd med svenske myndigheter.
Les hele innlegg 

 
 
 
Du er påmeldt e-postlisten til med
Meld deg av denne e-postlisten
Del nyhetsbrevet på Facebook
Tweet